Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 0€

[aantal] belastingplichtigen met een netto inkomen € 0. Het gaat om het totaal jaarinkomen.