Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 1-5.000€

[aantal] belastingplichtigen met een netto inkomen tussen € 1 en € 5.000. Het gaat om het totaal jaarinkomen. De inkomensgrenzen zijn geïndexeerd ten opzichte van 2007.