Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 70.000-80.000€

[aantal] belastingplichtigen met een netto inkomen tussen € 70.001 en € 80.000. Het gaat om het totaal jaarinkomen. De inkomensgrenzen zijn geïndexeerd ten opzichte van 2007.