Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 80.000-90.000€

[aantal] belastingplichtigen met een netto inkomen tussen € 80.001 en € 90.000. Het gaat om het totaal jaarinkomen. De inkomensgrenzen zijn geïndexeerd ten opzichte van 2007.