Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 90.000-100.000€

[aantal] belastingplichtigen met een netto inkomen tussen € 90.001 en € 100.000. Het gaat om het totaal jaarinkomen. De inkomensgrenzen zijn geïndexeerd ten opzichte van 2007.