Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen > 100.000€

[aantal] belastingplichtigen met een netto inkomen boven € 100.000. Het gaat om het totaal jaarinkomen. De inkomensgrenzen zijn geïndexeerd ten opzichte van 2007.