Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 5.000-10.000€

[aantal] belastingplichtigen met een netto inkomen tussen € 5.001 en € 10.000. Het gaat om het totaal jaarinkomen. De inkomensgrenzen zijn geïndexeerd ten opzichte van 2007.