Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 10.000-15.000€

[aantal] belastingplichtigen met een netto inkomen tussen € 10.001 en € 15.000. Het gaat om het totaal jaarinkomen. De inkomensgrenzen zijn geïndexeerd ten opzichte van 2007.