Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 15.000-20.000€

[aantal] belastingplichtigen met een netto inkomen tussen € 15.001 en € 20.000. Het gaat om het totaal jaarinkomen. De inkomensgrenzen zijn geïndexeerd ten opzichte van 2007.