Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 50.000-60.000€

[aantal] belastingplichtigen met een netto inkomen tussen € 50.001 en € 60.000. Het gaat om het totaal jaarinkomen. De inkomensgrenzen zijn geïndexeerd ten opzichte van 2007.