Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 60.000-70.000€

[aantal] belastingplichtigen met een netto inkomen tussen € 60.001 en € 70.000. Het gaat om het totaal jaarinkomen. De inkomensgrenzen zijn geïndexeerd ten opzichte van 2007.