Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen > 100.000€ (t.o.v. belastingplichtigen)

[percentage] belastingplichtigen met een inkomen van meer dan €100.000 (t.o.v. totaal belastingplichtigen)