Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen =<10.000€

[aantal] belastingplichtigen met een netto inkomen =< €10.000 . Het gaat om het totaal jaarinkomen. De inkomensgrenzen zijn geïndexeerd ten opzichte van 2007.