Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 30.000-40.000€

[aantal] belastingplichtigen met een netto inkomen van meer dan €30.000 en minder dan €40.000. Het gaat om het totaal jaarinkomen. De inkomensgrenzen zijn geïndexeerd ten opzichte van 2007.