Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 40.000-50.000€

[aantal] belastingplichtigen met een netto inkomen van meer dan €40.000 en minder dan €50.000. Het gaat om het totaal jaarinkomen. De inkomensgrenzen zijn geïndexeerd ten opzichte van 2007.