Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 50.000-100.000€

[aantal] belastingplichtigen met een netto inkomen van meer dan €50.000 en minder dan €100.000. Het gaat om het totaal jaarinkomen. De inkomensgrenzen zijn geïndexeerd ten opzichte van 2007.