Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen >100.000€

[aantal] belastingplichtigen met een netto inkomen van meer dan €100.000 . Het gaat om het totaal jaarinkomen. De inkomensgrenzen zijn geïndexeerd ten opzichte van 2007.