Stad in Cijfers - Databank

interkwartiel verschil belastingplichtigen

[aantal] interkwartiel verschil of interkwartielafstand: het verschil tussen het inkomen van het derde en het eerste kwartiel. Het inkomen van het derde kwartiel is het inkomen van de aangifte waarvoor geldt dat een kwart van de aangiftes een groter bedrag betrof, drie kwart een lager badrag. Het eerste kwartiel is het inkomen waarbij een kwart van de aangiftes lager is, driekwart hoger. Deze maat is geschikt om gebieden met elkaar te vergelijken, maar vergelijking in de tijd zijn risicovol. Door de inflatie neemt de waarde van geld jaarlijks af, dus een gelijkblijvende interkwartiel afstand kan een dalende ongelijkheid inhouden. Voor vergelijkingen in de tijd, gebruik je beter de interkwartiele coëfficiënt. Deze maat is gebaseerd op verschillen tussen het jaarlijks netto inkomen van een gebied. Dit is de som van alle netto inkomens in het betreffende gebied.