Stad in Cijfers - Databank

interkwartiele assymetrie aangiften (excl. 0-inkomens)

[ratio] interkwartiele assymetrie: wordt bekomen door het verschil van het derde kwartiel min de mediaan en de mediaan min het eerste kwartiel te delen door het interkwartiel verschil. In een formule ziet dit er zo uit: ((Q3-Me)-(Me-Q1))/IkV. Een positieve interkwartiele assymetrie wijst erop dat er meer inkomens zich boven de mediaan situeren dan eronder. Een negatieve interkwartiele assymetrie wijst erop dat er meer inkomens zich onder de mediaan situeren dan erboven. Hoe groter de assymetrie, hoe groter de spreiding rond de mediaan.