Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 1 - 5.000 € (t.o.v. belastingplichtigen)

[percentage] belastingplichtigen inkomen 1 - 5.000 € (t.o.v. belastingsplichtigen)