Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen > 75.000 € (t.o.v. belastingplichtigen)

[percentage] belastingplichtigen inkomen > 75.000 € (t.o.v. belastingsplichtigen)