Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen excl. 0-inkomens

[aantal] belastingplichtigen excl. 0-inkomens