Stad in Cijfers - Databank

interkwartiele coëfficiënt belastingplichtigen (excl. 0-inkomens)

[ratio] interkwartiele coëfficiënt: het interkwartiel verschil gedeeld door het mediaaninkomen. Het interkwartiel verschil is het verschil tussen het inkomen van het derde en het eerste kwartiel. Hoe groter het interkwartiel verschil, hoe groter de inkomensongelijkheid. De deling door het mediaaninkomen maakt de waarde niet inflatie-gevoelig en maakt het dus mogelijk om te vergelijken in de tijd.