Stad in Cijfers - Databank

totaal netto inkomen

[aantal] totaal netto inkomen van alle belastingsplichtigen (in €)