Stad in Cijfers - Databank

gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte

[gemiddelde] netto belastbaar inkomen per aangifte. Totaal netto belastbaar inkomen wordt gedeeld door het aantal aangiftes. Onder netto belastbaar inkomen wordt verstaan: het brutoloon nadat daar sociale bijdragen en beroepskosten zijn afgetrokken, vermeerderd met andere belastbare netto inkomsten (uit onroerende goederen, uit kapitaal en roerende goederen, en uit diverse andere bronnen).