Stad in Cijfers - Databank

Aantal 40- tem 64-jarigen met Verhoogde Tegemoetkoming

Aantal inwoners van 40 t.e.m. 64 jaar met verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg.