Stad in Cijfers - Databank

Aandeel inwoners met Verhoogde Tegemoetkoming

Aandeel personen met Verhoogde Tegemoetkoming in de ziekteverzekering.