Stad in Cijfers - Databank

Noord-West-Europeanen in een huishouden met WI<20%

Aantal inwoners van Noord-West-Europese herkomst tussen 0 en 60 jaar dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd lager is dan 20%.