Stad in Cijfers - Databank

Oost-Europeanen in een huishouden met WI<20%

Aantal inwoners van Oost-Europese herkomst tussen 0 en 60 jaar dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd lager is dan 20%. Etniciteit bepaald op basis van herkomst ouders.