Stad in Cijfers - Databank

Inwoners (0-60j) in een huishouden met WI<20%

Aantal inwoners tussen 0 en 60 jaar dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd lager is dan 20%.