Stad in Cijfers - Databank

65 tem 79-jarigen in een huishouden met met WI=0

Aantal inwoners tussen 65 en 79 jaar jaar dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd 0 is (jobless households).