Stad in Cijfers - Databank

18 tem 24-jarigen in een huishouden met WI<20%

Aantal inwoners tussen 18 en 24 jaar dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd lager is dan 20%.