Stad in Cijfers - Databank

25 tem 49-jarigen in een huishouden met WI<20%

Aantal inwoners tussen 25 en 49 jaar jaar dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd lager is dan 20%.