Stad in Cijfers - Databank

50 tem 64-jarigen in een huishouden met WI<20%

Aantal inwoners tussen 50 en 64 jaar dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd lager is dan 20%.