Stad in Cijfers - Databank

80+-jarigen in een huishouden met WI<20%

Aantal inwoners boven 80 jaar dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd lager is dan 20%.