Stad in Cijfers - Databank

Min 18-jarigen in een huishouden met WI<20%

Aantal inwoners jonger dan 18 jaar dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd lager is dan 20%.