Stad in Cijfers - Databank

Autochtone Belgen in een huishouden met WI<20%

Aantal inwoners met autochtone herkomst dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd lager is dan 20%. Etniciteit bepaald op basis van herkomst ouders.