Stad in Cijfers - Databank

Autochtone Belgen (0-64j) in een huishouden met WI<=20%

Aantal inwoners van autochtone herkomst tussen 0 en 64 jaar dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd 20% is. Etniciteit bepaald op basis van herkomst ouders.