Stad in Cijfers - Databank

Autochtone Belgen met onbekende roots in een huishouden met WI<20%

Aantal inwoners van met Belgische roots, waarbij de gegevens over de origine niet volledig zijn dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd lager is dan 20%.