Stad in Cijfers - Databank

Aandeel autochtone Belgen in hh met WI<20%

De noemer is het totaal aantal inwoners met autochtone herkomst.