Stad in Cijfers - Databank

Aandeel niet EU'ers in hh met WI<20%

De noemer is het totaal aantal inwoners met niet EU herkomst.