Stad in Cijfers - Databank

Aandeel autochtone Belgen (-65 jaar) met onbekende roots in hh met WI<20%

De noemer is het totaal aantal inwoners tussen 0 en 64 jaar met autochtone herkomst, waarbij de gegevens over origine niet volledig zijn.