Stad in Cijfers - Databank

Rest gezinspositie in een huishouden met WI<20%

Aantal inwoners in een restgezinspositie dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd lager is dan 20%. Etniciteit bepaald op basis van herkomst ouders.