Stad in Cijfers - Databank

Samenwonenden met kinderen in een huishouden met WI<20%

Aantal samenwonenden met kinderen dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd lager is dan 20%.