Stad in Cijfers - Databank

Inwoners in een huishouden met WI<20%

Aantal inwoners dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd lager is dan 20%.