Stad in Cijfers - Databank

18 tem 24-jarigen in een huishouden met WI=0

Aantal inwoners tussen 18 en 24 jaar dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd 0 is (jobless households).