Stad in Cijfers - Databank

25 tem 49-jarigen in een huishouden met WI=0

Aantal inwoners tussen 25 en 49 jaar dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd 0 is (jobless households).