Stad in Cijfers - Databank

50 tem 64-jarigen in een huishouden met WI=0

Aantal inwoners tussen 50 en 64 jaar dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd 0 is (jobless households).