Stad in Cijfers - Databank

Autochtone Belgen met onbekende roots in een huishouden met WI=0

Aantal inwoners met autochtone roots, waarbij de gegevens over origine onvolledig zijn dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd 0 is (jobless households). Etniciteit bepaald op basis van herkomst ouders.