Stad in Cijfers - Databank

Rest herkomst in een huishouden met WI=0

Aantal inwoners met restherkomst tussen 0 en 60 jaar dat woont in een huishouden waar de gecumuleerde arbeidsintensiteit van de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd 0 is (jobless households). Etniciteit bepaald op basis van herkomst ouders.